Bhajan List

Varso thi sanghari avsar

From album sung by

Arman lai ne avsar

From album sung by

Hashe mari dasha avsar

From album sung by

Hun nathi puchhto avsar

From album sung by

Joto j rahyo bas avsar

From album sung by

Khuda tari kasoti ni avsar

From album sung by

Rahe maru jivan avsar

From album sung by

Tamne samay nathi avsar

From album sung by

Tari udas aankh man avsar

From album sung by

Varso javane joiye avsar

From album sung by