Bhajan List

Mane krishna ni

Mare todle betho

Chelaiya re kuvar

Margdo maro

Gokul thi

Mathe matukdi

Hari hari

Meli diyo ne

Ho nand na

Parne parne

Hun to kagaliya lakhi

Rumal maro

Hun to leriyoo

Sayba sadak bandhav

Jina mor bole

Sona vatkdi

Jode rehjo raj

Varse varse

Kunjaldi re

Vinave