Bhajan List

Ekade ek

Ghani khamma ghani khamm

Gopal krushna

Haalarda

Kanha ne makhan bhaave re

Maro to aadhaar

Mithe rash se

Viththal viththal vithth