Bhajan List

Dhan gurudata

Humne jagki ajab satya

Andheri duniyaa satya

Ganpati vehla aavo

Bhakti karo to harji

Hanko mann ki satya

Aatlo sandesho mara

Dharam karamna beoo manav vedna

Hun tamne samrun gajanand

Atlo janam sudharo

Garav kare so ganvaara satya