Bhajan List

Karkir

Karsan

Nirkar

Nirkar 04

Nirkar 05

Sarsvati mata nu

Toral kahe kala thi

Karkir 09

Karkir 10

Karkir 11

Karsan sagathiya dairo

Nirkar 01

Nirkar 02

Nirkar 03

Bhitar no bheru maro

Guru mara sat ni veladiye

Karkir 07

Karkir 08

Aajmal raja bhakti kare

Bhiravi me najar se

Gazal

Laxmzn nagr men jogee aaya

Muje meri masti

Parsotam harijan dukhe no

Auris

Pingalanusapanu

Ganpati

Pyarnahisurse

Jugal bandhi bahu kande chhe kano

Sathivina