Bhajan List

Karkir

Karsan

Nirkar

Nirkar 02

Nirkar 03

Nirkar 04

Nirkar 05

Sarsvati mata nu

Toral kahe kala thi

Karkir 09

Karkir 10

Karkir 11

Karsan sagathiya dairo

Nirkar 01

Aajmal raja bhakti kare

Bhiravi me najar se

Bhitar no bheru maro

Guru mara sat ni veladiye

Karkir 07

Karkir 08

Gazal

Kirtidan

Laxmzn kailash ke nivasi

Laxmzn nagr men jogee aaya

Muje meri masti

Parsotam harijan dukhe no

Auris

Pingalanusapanu

Ganpati

Pyarnahisurse