Bhajan List

Shyam tujhe milne ka

Udd ja hans akela

Kabutaro nu ghu ghu ghu

Sai beda paar kardo

Agadbam agadbam

Door nagri badi

Duniya chale na

Halradu