Bhajan List

Ram bhajavani rit

Bahu kandechhe kano

Sarovar pale thi

Kathan chot chhe kalani

Ram rame sogathe

Bhaduti bangalo

Shilavant sadhu ne

Kathan chot chhe

Ranaji ne kehjo phari jher mokle

Bhaji le narayan nu nam

Tari chithiyu aavi

Kayarani no vilap

Ranzan vage tanburo

Bhakti karavi hoy

Vachan viveki je nar