Bhajan List

Bhakti karavi hoy

Vachan viveki je nar

Kyanthi rize ram

Sachani sangathe valo

Chhuta chhuta tir

Vijalina chamakare

Laxaman tane nidaradi

Sadaguru sabad na thav

Aadag man koi thi

Aare kaya no hondolo

Aeji mara avagun

Amane bachavo sadaguru